Mejla oss

Meddelande

i

Lägga till fil

Hjälp (nytt fönster)

Vi kan ta emot filtyperna pdf, jpeg, tiff, bmp, png och gif. När du lägger till en fil med ett annat format än pdf omvandlar vi den till en eller flera svartvita tiff-filer. Det gör vi för att uppfylla Riksarkivets krav på arkivering. Har du problem att lägga till en fil? Klicka på Hjälp för mer information.

Avsändare

Personnummer - Glöm inte att fylla i ditt personnummer. Om ärendet exempelvis gäller en elev ska du skriva elevens personnummer.

Telefonnummer - Ibland behöver vi även nå dig via telefon. Lämna därför gärna ditt telefonnummer.


Information om behandling av personuppgifter

CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. För att bevaka detta har vi dataskyddsombud (dataskyddsombud@csn.se). För att CSN ska kunna handlägga ärenden om studiestöd och körkortslån måste du lämna vissa uppgifter till oss enligt studiestödsdatalagen (2009:287).

CSN hämtar uppgifter om dig från bland annat skolan, Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden. Vi lämnar även ut personuppgifter, exempelvis till banker, skolor, Skatteverket, Försäkringskassan, domstolar, Kronofogden och inkassoföretag. Har du körkortslån från CSN hämtar och lämnar vi uppgifter från bland annat Arbetsförmedlingen, Trafikverket och trafikskolor.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter CSN behandlar som gäller dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.

I studiestödsdatalagen framgår rättslig grund, ändamål för behandling samt kriterier för gallring.

Är du inte nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter (nytt fönster).