I Mina sidor hittar du e-tjänster, ansökan och din personliga information om

  • studiemedel och studiestartsstöd
  • körkortslån
  • återbetalning av lån.

Du kan också ansöka om omställningsstudiestöd. Däremot kan du inte följa din ansökan eller se någon annan information om ditt omställningsstudiestöd här än.

För dig som är under 20 år och går på gymnasiet finns ingen information i Mina sidor.

Välj inloggningssätt

I Mina sidor hittar du e-tjänster, ansökan och din personliga information om

  • studiemedel och studiestartsstöd
  • körkortslån
  • återbetalning av lån.

Du kan också ansöka om omställningsstudiestöd. Däremot kan du inte följa din ansökan eller se någon annan information om ditt omställningsstudiestöd här än.

För dig som är under 20 år och går på gymnasiet finns ingen information i Mina sidor.

Inloggning med e-legitimation
Inloggning med personlig kod När du loggar in med personlig kod kan du inte använda alla e-tjänster i Mina sidor.

Information om behandling av personuppgifter

CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. För att bevaka detta har vi dataskyddsombud (dataskyddsombud@csn.se). För att CSN ska kunna handlägga ärenden om studiestöd och körkortslån måste du lämna vissa uppgifter till oss enligt studiestödsdatalagen (2009:287).

CSN hämtar uppgifter om dig från bland annat skolan, Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden. Vi lämnar även ut personuppgifter, exempelvis till banker, skolor, Skatteverket, Försäkringskassan, domstolar, Kronofogden och inkassoföretag. Har du körkortslån från CSN hämtar och lämnar vi uppgifter från bland annat Arbetsförmedlingen, Trafikverket och trafikskolor.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter CSN behandlar som gäller dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter. Vi har dock små möjligheter att tillmötesgå en begäran om radering eller begränsning av behandling, eftersom CSN har rätt att behandla alla de personuppgifter som behövs för exempelvis handläggning och administration.

I studiestödsdatalagen (2009:287) framgår rättslig grund, ändamål för behandling samt kriterier för gallring vad gäller ärenden om studiestöd och körkortslån. För ärenden gällande hemutrustningslån finns den rättsliga grunden och för vilka ändamål behandling av personuppgifter får ske i förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.

Är du inte nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Lästips