Mina tjänster - För trafikskolor

Logga in med Mobilt BankID

Logga in med BankID eller Nordea e-legitimation

E-legitimation

Du behöver e-legitimation för att kunna använda tjänsten. Har du inte redan e-legitimation, kan du läsa mer och beställa BankID här:

www.e-legitimation.se

Information om behandling av personuppgifter

CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. För att bevaka detta har vi dataskyddsombud (dataskyddsombud@csn.se). För att CSN ska kunna handlägga ärenden om körkortslån måste du lämna vissa uppgifter till oss enligt studiestödsdatalagen (2009:287).

CSN hämtar uppgifter om dig från Transportstyrelsen.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter CSN behandlar som gäller dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.

I studiestödsdatalagen framgår rättslig grund, ändamål för behandling samt kriterier för gallring.

Är du inte nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer på www.csn.se/personuppgifter.