I Mina sidor hittar du e-tjänster, ansökan och din personliga information om

  • studiemedel och studiestartsstöd
  • körkortslån
  • återbetalning av lån.

Du kan också ansöka om omställningsstudiestöd. Däremot kan du inte följa din ansökan eller se någon annan information om ditt omställningsstudiestöd här än.

Du som är under 20 år och läser en gymnasieutbildning kan bara se dina utbetalningar.

Välj inloggningssätt

Den tjänst du har valt kräver att du loggar in. Du kan välja mellan att logga in med din e-legitimation eller din personliga kod från CSN.

Har du problem att logga in? Läs mer under Vanliga frågor.

Information om behandling av dina personuppgifter

CSN behandlar dina personuppgifter främst för att handlägga ärenden om studiestöd. CSN ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt och för att du ska kunna utöva dina rättigheter. Bestämmelser finns i studiestödsdatalagen (2009:287), dataskyddslagen (2018:218) och dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur CSN behandlar dina personuppgifter här.

Lästips