Ansök om studiemedel

Olika sätt att logga in

Välj hur du vill logga in. Det går snabbast att ansöka om du använder e-legitimation. Vi rekommenderar att du gör din ansökan på en dator eftersom tjänsten inte fungerar lika bra på en surfplatta eller mobiltelefon.

Med e-legitimation

Hjälp

Med e-legitimation skriver du under och skickar in din ansökan direkt i Mina sidor.

Information about foreign e-ID
Utan e-legitimation

Hjälp

Med personlig kod skriver du ut din ifyllda ansökan, skriver under och skickar in den med post. Du kan även beställa en utskrift.

Information om behandling av personuppgifter

CSN är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt. För att bevaka detta har vi dataskyddsombud (dataskyddsombud@csn.se). För att CSN ska kunna handlägga ärenden om studiestöd måste du lämna vissa uppgifter till oss enligt studiestödsdatalagen (2009:287).

CSN hämtar uppgifter om dig från bland annat skolan, Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden. Vi lämnar även ut personuppgifter, exempelvis till banker, skolor, Skatteverket, Försäkringskassan, domstolar, Kronofogden och inkassoföretag.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter CSN behandlar som gäller dig. Du har även rätt att begära rättelse, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter.

I studiestödsdatalagen framgår rättslig grund, ändamål för behandling samt kriterier för gallring.

Är du inte nöjd med hur CSN hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Lästips