I Mina sidor hittar du e-tjänster, ansökan och din personliga information om

  • studiemedel och studiestartsstöd
  • körkortslån
  • återbetalning av lån.

Du kan också ansöka om omställningsstudiestöd. Däremot kan du inte följa din ansökan eller se någon annan information om ditt omställningsstudiestöd här än.

Du som är under 20 år och läser en gymnasieutbildning kan bara se dina utbetalningar.

Välj inloggningssätt

I Mina sidor hittar du e-tjänster, ansökan och din personliga information om

  • studiemedel och studiestartsstöd
  • körkortslån
  • återbetalning av lån.

Du kan också ansöka om omställningsstudiestöd. Däremot kan du inte följa din ansökan eller se någon annan information om ditt omställningsstudiestöd här än.

Du som är under 20 år och läser en gymnasieutbildning kan bara se dina utbetalningar.

Inloggning med e-legitimation
Inloggning med personlig kod När du loggar in med personlig kod kan du inte använda alla e-tjänster i Mina sidor.

Information om behandling av dina personuppgifter

CSN behandlar dina personuppgifter främst för att handlägga ärenden om studiestöd. CSN ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett lagenligt sätt och för att du ska kunna utöva dina rättigheter. Bestämmelser finns i studiestödsdatalagen (2009:287), dataskyddslagen (2018:218) och dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur CSN behandlar dina personuppgifter här.

Lästips