Mina tjänster - Filvalidering

Test av fil för studeranderapportering

Här kan du verifiera att din framtagna fil är korrekt

Typ av skola som valideringen avser