Räkna om studietid och omfattning till studietakt

Denna tjänst vänder sig till dig som är vägledare. Du kan bara nå tjänsten via ingången Partner.

Uppgifter för studierna

Du kan bara räkna om studietiden för ett års studier åt gången.

Hur vill du räkna?


Studieuppgifter - nivå 1


poäng


Tillbaka till Utbildningsanordnare och vägledare

Lästips